Skip to main content

Termen in Behandelingsvormen

Welke behandelingsvormen kunnen door een klinisch psycholoog worden toegepast?

A C D E F H M O R S

A

 • A.C.T. (2)

  Acceptance and commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

  Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

 • Assertiviteitstraining (2)

  Tijdens een assertiviteitstraining leer je opkomen voor jezelf op een positieve manier, waarbij je ook rekening houdt met en de grenzen respecteert van de ander.

C

 • Crisishulpverlening

  Crisishulpverlening is hulpverlening in situaties waarop de cliënt geen antwoord heeft en die tot een verstoring leidt van een bestaand evenwicht. Met snelle interventies (het aanreiken van houvast, emotieregulering,...) tracht men te komen tot herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt.

D

 • Daderhulp (1)

  Hulp bieden aan plegers van strafbare feiten (de term wordt meestal gebruikt in de context van seksueel misbruik)

 • Diagnostiek (2)

  Aan de hand van gesprekken en/of psychologische testen (IQ-test, persoonlijkheidstesten,...)tot een diagnose (vaststelling) komen van wat er aan de hand is.

E

 • Echtscheidingsbemiddeling (2)

  Een echtscheidingsbemiddelaar verleent hulp aan paren die denken uit elkaar te gaan of aan het scheiden zijn. Die hulp bestaat erin deze paren te informeren en beter met elkaar te laten communiceren om hen op die manier, in onderling overleg, hun eigen beslissing te laten nemen over alle zaken die verband houden met of voortkomen uit een scheiding.

 • E.M.D.R. (1)

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Deze therapie is bedoeld voor mensen die blijvende klachten hebben na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen.

F

 • Focussen (1)

  De geestelijke vader van het concept "focussen" is Eugene Gendlin. In zijn psychotherapieonderzoek merkte hij dat succesvolle cliënten anders omgingen met hun beleving dan niet-succesvolle. Zij bleken beter in staat om via een specifieke aandacht voor hun lichamelijk aanvoelen optimaal gebruik te maken van de condities die hen door de therapeut werden aangeboden.

  Focussen is een soort naar binnen gerichte aandacht voor wat er lijfelijk in je omgaat. Het is iets anders dan in contact zijn met emoties of gevoelens, en het is ook iets anders dan van alles uitplussen over jezelf of ernaar raden. Het is een soort zoeken na een lijfelijke ervaring ("lijfelijke gevoelde zin" - Engels: "felt sense") die aangeeft hoe je in een bepaalde levenssituatie staat. Dat is eerst vaag en ondoorzichtig, maar als je er aandacht aan geeft, komen er woorden of beelden bij die vaak leiden tot kleine veranderingsstappen, tot aktie en tot nieuwe denkbeelden.

H

 • Hypnose (1)

  Met de term hypnose wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen en volledig geconcentreerd is. Een trance-toestand die je bijvoorbeeld ook kan ervaren als je een boek leest. Hypnotherapie is het gebruik van deze trance door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel/gedrag.

M

 • Mindfulness (2)

  Mindfulness is een vorm van aandachtstraining. Mindfulness helpt je om aandacht te geven aan dat wat er is vanuit een niet-oordelende houding in het huidige moment.

O

 • Online therapie (1)

  Therapie is ook mogelijk via het medium internet. Dit kan via mail, chat of videochat plaats vinden.

 • Ouderschapsbemiddeling (1)

  Een ouderschapsbemiddelaar helpt ouders onderhandelen over het gezag, het verblijf en de kostenregeling van hun kind(eren).

R

 • Relaxatietraining (2)

  Tijdens een relaxatietraining krijg je methoden aangeleerd die je helpen om te ontspannen. Er zijn verschillende vormen van relaxatietraining mogelijk en dit kan zowel individueel als in groep aangeleerd worden.

 • Rookstopbegeleiding (1)

  De opleiding ‘Tabakologie- en Rookstopbegeleiding’ is een interuniversitaire (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent) permanente vorming georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT)[1] in samenwerking met de Stichting tegen Kanker.

  Wie deze opleiding succesvol beëindigt, wordt opgenomen in de lijst van erkende tabakologen.

  Doelgroep van deze opleiding zijn gezondheidswerkers en psychologen.

  Opgelet enkel deze opleidingen georganiseerd door VRGT en FARES (Fonds des Affections Respiratoires)[2] kunnen in België leiden tot de titel van erkend tabakoloog. Niet elke tabakoloog is erkend. Een overzicht van de officieel erkende tabakologen in Vlaanderen is te vinden op de volgende website: www.erkendetabakologen.be

  Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering) garandeert enkel terugbetaling van rookstopbegeleiding als die wordt uitgevoerd door een erkend tabakoloog of arts.

S

 • Sociale vaardigheidstraining (2)

  Tijdens een sociale vaardigheidstraining krijg je sociale vaardigheden aangeleerd, die je helpen in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Een sociale vaardigheidstraining kan zowel individueel als in groep plaats vinden.