Skip to main content

Termen in Psychotherapeutische opleiding

Welke psychotherapeutische opleidingen werden door een klinisch psycholoog gevolgd?

C G L P S T

C

 • Client-centered therapie

  Client-centered therapie of Rogeriaanse therapie is een vorm van psychotherapie waarin het inzicht van de patiënt, cliënt, in zichzelf centraal staat, centered. Actief luisteren is een techniek die hiervoor gebruikt wordt. Een ander kernwoord is empathie, het zich kunnen inleven in de gedachten en gevoelens van een ander. De psychotherapeut die slechts een begeleidinsfunctie heeft werkt de genezing in de hand door zijn totale aanvaarding van de mens mét zijn problemen.

 • Cognitieve gedragstherapie (2)

  Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Grondleggers van CGT zijn Aaron Beck en Albert Ellis. Daarnaast wordt gewerkt met technieken uit de klassieke gedragstherapie. Deze staan bij CGT echter ten dienste van het veranderen van cognities.

 • Contextuele therapie

  Contextuele therapie is een variant van de systeemtherapie. De grondlegger van de contextuele therapie is de Hongaars-Amerikaanse psychiater Iván Böszörményi-Nagy (uitgesproken als Notch).

G

 • Gedragscounselor

  Een gedragscounselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. De psychosociale begeleiding richt zicht op de preventie van, het omgaan met en het begeleiden van mensen met moeilijkheden. Een gedragscounselor brengt cliënten vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. Men richt zich hierbij op het denken, voelen en doen.

 • Gedragstherapie (1)

  Gedragstherapie is theoretisch gezien een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen (vanuit de gedragwetenschappen en met invloed van de leertheorie, cognitieve psychologie en experimentele psychologie) en praktisch een techniek om op een opbouwende wijze gedrag te veranderen.

  Gedragstherapeuten pogen ongewenste gedragingen en emoties te doen verdwijnen of te veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.

 • Gestalttherapie

  De Gestalttherapie houdt zich liever met het 'hoe' dan met het 'wat' of 'waarom' bezig. Het 'hoe' is namelijk ook het 'wat': hoe iemand spreekt, kijkt, zich terugtrekt, ... zegt veel over hoe hij contact maakt met de ander en wat er misloopt. Er wordt gewerkt met het lichaam, indrukken, emoties, beelden, fantasieën en gedachten. Een Gestalttherapeut schuwt het verwoorden van wat hij zelf ziet en voelt, niet.

L

 • Lichaamsgerichte psychotherapie

  Onder de koepelterm lichaamsgerichte psychotherapie vallen veel verschillende soorten therapieën. Bij lichaamsgerichte psychotherapie gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In lichaamsgerichte psychotherapie leert de cliënt zich bewust te worden van de psychologische betekenis van het lichaam. Zo ontstaat er een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. De cliënt wordt vervolgens door de therapeut aangemoedigd deze lichamelijke beleving te uiten, zowel lijfelijk als verbaal. Dit zorgt voor een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest, waardoor er gewerkt kan worden aan de psychische klachten van de cliënt. Het doel bij lichaamsgerichte therapie is het verminderen van psychische klachten. Om dit doel te bereiken gaat lichaamsgerichte psychotherapie meestal gepaard met therapeutische gesprekken.

P

 • Psychoanalytische therapie (1)

  In psychoanalytische therapie wordt het psychisch lijden begrepen in verband met de (ook vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen.
  Ook wordt psychisch lijden er begrepen als een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten.

  Er wordt geluisterd naar verborgen betekenissen en naar onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan gedachten, gevoelens, gedragingen. Deze hebben zich grotendeels ontwikkeld in wat we gemaakt hebben van onze eerste contacten en relaties met betekenisvolle anderen.

S

 • Systeemtherapie

  Bij systeemtherapie ligt de nadruk op interacties, context en gehelen.

  Systeemtherapie gaat er van uit dat je ook bent wie je bent door je omgeving: het gezin waaruit je afkomstig bent en je huidige relatienetwerk.

T

 • Transpersoonlijke therapie

  Transpersoonlijke therapie is een integratie van verschillende therapeutische stromingen en technieken. Het is een "gewone" psychotherapie met extra aandacht voor de diepere betekenis van alles wat ons overkomt.