Skip to main content

Psychotherapie

Printvriendelijke versie

Ik heb psychologie gestudeerd om het beroep van psychotherapeut uit te oefenen.

Als gezondheidspsycholoog aan de Open Universiteit Nederland heb ik een basisopleiding in cognitieve gedragstherapeutische protocollen. Bij het uitoefenen van mijn beroep stootte ik daarbij regelmatig op de grenzen van deze therapeutische protocollen, zowel bij mezelf als bij de patiënten.

Na mijn vervolgopleiding van klinisch  psycholoog aan de Universiteit Gent kwam ik daar in contact met de vakgroep psychoanalytische psychotherapie. Daar leerde ik hoe ik psychotherapeut kon worden voor de mens als geheel, mede omdat ik gedwongen werd zelf een psychotherapie te volgen. Ik ervoer wat bij mezelf werkte en zo kon ik beter beseffen wat bij anderen werkzaam kan zijn.

Ik volgde nog een opleiding mindfulness waarbij ik het reële lichaam, de imaginaire gevoelens en de symbolische gedachten van de mens zag samenkomen, integreren. Als mindfulnesstrainer heb ik ondertussen een vijftigtal trainingen gegeven.

Uiteindelijk is het er om te doen wat bij de patiënt werkt en hoe ik mijn eigen verlangen als psychotherapeut aan de kant kan houden. Hoe kan de mens zich ontdoen van zijn identificaties, zijn beknottingen? Hoe opent zich de mogelijkheid om het eigen genot te erkennen? De techniek die je gebruikt dient flexibel genoeg te zijn om hedendaagse klachten in de therapieruimte te laten opereren.

De psychotherapie start van bij het opnemen van de telefoon of het lezen van de mail. Hoe lang de therapie duurt is afhankelijk van de vraag. Het is best mogelijk dat iemand na één gesprek verder kan. Iemand anders daarentegen heeft een langere tijd nodig, een tijd om zich beter te begrijpen, om zich beter in te passen  in het sociale leven. De frequentie van de gesprekken is dan ook afhankelijk van de vraag en die kan gedurende een bepaalde periode meermaals per week zijn. De duur van het gesprek is drie kwartier maar kan korter zijn indien nodig. Een partnergesprek duurt anderhalf uur opdat beiden genoeg tijd zouden hebben om aan bod te kunnen komen.

Meer informatie over mij vindt u hier.