Skip to main content

ACT & mindfulnesstraining

Printvriendelijke versie

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en behoort tot de zogenaamde derde generatie gedragstherapieën. ACT vertrekt vanuit het gegeven dat het ontzettend moeilijk is om gelukkig te zijn. Onaangename gevoelens en gedachten hinderen ons. ACT leert u op een andere manier hiermee omgaan zodat u terug het leven kan leiden dat u wilt.

Zes processen spelen hierin een rol:

 1. Acceptatie: aanvaarden wat niet te veranderen is; hieronder wordt geen passieve overgave verstaan, maar wel een actieve levenshouding.
 2. Defusie: loskomen van de greep van (negatieve) gedachten.
 3. Zelf als context: afstand nemen van de negatieve gedachten over uzelf en ervaren dat u meer bent dan wat u denkt en voelt.
 4. Mindfulness: met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu.
 5. Waarden: de richting die mensen willen geven aan hun leven: wat écht belangrijk is!
 6. Commitment: stappen zetten in de richting van die waarden.

Het doel van ACT is namelijk het vergroten van de psychologische flexibiliteit zodat u een waardevol leven kan leiden: leven op een manier die strookt met wat voor u belangrijk is en het ongemak dat u daarbij kan ervaren leert verdragen. U leert in het hier en nu te leven en contact te maken met uw innerlijke gevoels- en gedachtenwereld zonder erdoor opgeslorpt te worden.

Hiertoe werken we met verschillende technieken. Elke sessie begint met een korte mindfulness-meditatie. Daarnaast wordt er gewerkt met verhalen, metaforen en andere ervaringsgerichte oefeningen. Uw ervaring op het moment zelf vormt het uitgangspunt. Het is dus belangrijk dat u bereid bent om met eigen materiaal aan de slag te gaan. Dit moet natuurlijk veilig zijn. Daarom raden we u aan op voorhand contact op te nemen met de trainster zodat ze kan inschatten of deze training wel aangewezen is voor u.

Concrete afspraken:

 1. De training bestaat uit 8 sessies en vindt wekelijks plaats op maandagavond van 19u00 tot 20u45.
 2. De training wordt in groep gegeven. De groep wordt bewust klein gehouden (maximum 10 deelnemers) om de veiligheid van de groep te bewaken.
 3. Inschrijven kan telefonisch (015/230.229) of via e-mail (ellen [at] debraam [dot] be).
 4. U schrijft zich steeds in voor de ganse training; de verschillende sessies sluiten immers op elkaar aan en bouwen op elkaar voort. Als u op voorhand weet dat u een aantal sessies moet missen, is het beter om te wachten op de volgende geplande training.
 5. Als u zich inschrijft, verwachten we dat u ook komt. Daarom vragen we een voorschot van 60 euro. Als u toch annuleert, zal de helft van de kostprijs aangerekend worden. Annulaties binnen de 3 dagen voor de start van de training worden volledig in rekening gebracht. Bij annulatie vanwege onze kant zal het volledige bedrag terug overgemaakt worden.
 6. De inschrijving is pas gegarandeerd na ontvangst van het voorschot. U kan dit overschrijven op het rekeningnummer 734-3860819-34 op naam van 'Ellen Excelmans' met vermelding 'Voorschot ACT & mindfulnesstraining'. De rest betaalt u bij de aanvang van de training.
 7. De precieze kostprijs voor de training (inclusief CD's en cursusmateriaal) bedraagt 240 euro; of met andere woorden: 30 euro per sessie.